Bilder ”Förr & Nu”

Blandade bilder från gammalt till nytt, ovidkommande till ren utpressning. Håll tillgodo! 🙂